DU HỌC HÈ- HƠN CẢ MỘT CHUYẾN ĐI

3 tháng hè là thời gian nghỉ dài nhất và được trông đợi nhất của các bạn học sinh Việt Nam. Bỏ lại sau lưng những gánh nặng bài vở, áp lực học hành và thi cử, tạm quên đi những đêm học bài không ngủ, các bạn sẽ được…