HỌC BỔNG 25% TỪ ĐẠI HỌC CURTIN SINGAPORE

Đại học Curtin Singapore là một phân hiệu của trường Đại học Curtin- Úc- trường Đại học công lập nằm trong top 1% các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Khu học xá trị giá 20 triệu SGD của 𝗖𝘂𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗮𝗽𝗼𝗿𝗲 nằm trong khu vực trung tâm của…