Liên hệ

Địa chỉ

Văn phòng chính thức tại Hà Nội

106 Tôn Đức Thắng

Số điện thoại

Hotline

0913363106 - 0905608800

Hộp thư liên hệ

Địa chỉ email

hue.doan@uni-link.org.vn minhtran@uni-link.org.vn